MEDITATION SOM EN DYBERE PRAKSIS

Få personlig vejledning

Meditation er en praksis, det vil sige noget man gør – på samme måde som en sport, et håndværk eller en kunstart. Derfor er der grænser for langt du kan komme med bøger og apps og YouTube-videoer. Hvis du for alvor vil lære at meditere, er det klogt at snakke med en der har en praksis, og som har mere erfaring end dig selv, så du kan få præcis og detaljeret feedback. Ganske som hvis du ville lære at spille badminton eller banjo eller lære at bygge både eller at brodere.

Med en personlig vejleder kan du få konkret og kyndig indføring i teknikker, tips og tricks – og få styr på begynderfejl og misforståelser med det samme, så du bruger din tid på meditationspuden så klogt som muligt.

Afklarende samtale

Jeg tilbyder i første omgang en halv times afklarende samtale så vi kan finde ud af om jeg er den rette vejleder for dig. Hvis der er særlige omstændigheder, for eksempel i form af stress, udbrændthed, traumer, sorg, sygdom og lignende, taler vi også om det. I sjældne tilfælde er meditation nemlig ikke det rigtige sted at begynde. Hvis jeg vurderer at det er tilfældet, vil jeg fortælle hvad jeg anbefaler i stedet. Den afklarende samtale koster ikke noget og er helt uforpligtende.

Hvis det føles rigtigt at gå videre, har du flere muligheder:

Det kan fuldstændig forandre den måde du er i verden på – og den verden du er i.

Pragmatisk buddhisme handler ikke kun om dig.

12 ugers indføring i praksis – det basale

Forløbet består af 7 x 1 times samtale, online eller over telefonen. Den første gang taler vi om dine ønsker, behov og forudsætninger. På den baggrund skræddersyer vi sammen en praksis der passer til dig. Vi taler sammen anden gang allerede efter en uge, så du kan få feedback og svar på dine spørgsmål. Derefter taler vi sammen hver 14. dag.

Du kan blandt andet få:

I den sidste samtale gør vi status, og du får gode råd til hvordan du kan fastholde din daglige praksis. Hvis du har lyst til at fortsætte med vejledning, kan du herefter bestille 1 vejledningstime ad gangen, enten i et fortsat regelmæssigt forløb eller efter behov.

Prisen for det 12 uger lange forløb er 8.000 kr. (og 1.200 kr. for efterfølgende enkelttimer). Forløbet skal være afsluttet inden 12 måneder, og beløbet refunderes ikke.

12 ugers indføring i praksis – ekstra

Det her forløb er til dig der gerne vil have den helt grundige og håndholdte opstart på din praksis og de bedst tænkelige forudsætninger for at komme godt videre på egen hånd når forløbet er afsluttet. Det svarer til 12 ugers indføring i praksis – det basale , men tilføjer tre virkelig brugbare ekstra
aspekter:

Hvis du har lyst til at fortsætte med vejledning, kan du herefter bestille 1 vejledningstime ad gangen, enten i et fortsat regelmæssigt forløb eller efter behov.

Prisen for det 12 uger lange forløb er 15.000 kr. (og 1.200 kr. for efterfølgende enkelttimer). Forløbet skal være afsluttet inden 12 måneder, og beløbet refunderes ikke.

En buddhistisk praksis handler ikke om at få et par gysende eller vidunderlige dyp i nogle dybe bevidsthedstilstande og så komme tørskoet i land og traske videre som man plejer. En buddhistisk praksis handler om at blive som en fisk i vandet. Også når man er på land.

Målet er mere frihed, balance, glæde og kærlighed – ”for alle følende væsener,” som det hedder i traditionen. Det udtryk kan jeg godt lide, for det peger på noget vigtigt: En egentlig buddhistisk praksis kan ikke være egoistisk.

12 ugers indføring i praksis – med weekend-retreat

Det her forløb er next level. Du får alt det samme som i 12 ugers indføring i praksis – ekstra , og som afslutning på forløbet får du så to døgns intensivt retreat-ophold her på Tåsinge hvor jeg bor.

På baggrund af vores forløb skræddersyer jeg 48 timer til dig hvor du kan afprøve alt det du har lært, under nogle særlige betingelser, der på én gang er meget krævende og meget givende.

Det er ikke noget wellness-ophold. Det er hård træning. Forestil dig at du gennem 12 uger har løbet 2 og så 5 og så 8 kilometer tre gange om ugen. Nu sender jeg dig ud på en halvmaraton.

Indkvarteringen er primitiv, og jeg serverer noget helt almindelig vegetarisk hverdagsmad. Det er tidligt op, tidligt i seng og forskellige former for praksis, bogstavelig talt i døgndrift. Det bliver uden telefon, computer, bøger, skriveredskaber, strikketøj eller andre distraktioner, og det bliver under iagttagelse af stilhed, bortset fra den nødvendige kommunikation om din praksis.

Det meste af tiden kommer du til at sidde alene i min meditationshytte nede i skoven, og så kommer jeg med jævne mellemrum og giver dig feedback og nye instruktioner. Og mad og vand.

Det er et håndholdt forløb hvor jeg følger dig lige præcis til grænsen for din formåen – ikke over, men heller ikke under. Selv et kort retreat som det her bliver et kæmpe boost af din daglige praksis. Og det er en god forberedelse til længere retreats.

Vi slutter weekenden af med en times debriefing over en kop kaffe eller te.

Prisen for det 12 uger lange forløb med et afsluttende weekend-retreat er 25.000 kr. Hvis du har lyst til at fortsætte med vejledning, kan du herefter bestille 1 vejledningstime ad gangen (pris: 1.200 kr), enten i et fortsat regelmæssigt forløb eller efter behov. Forløbet skal være afsluttet inden 12 måneder, og beløbet refunderes ikke.

Særlig rådgivning til ledere

Jeg tilbyder særlig rådgivning til dig der er leder eller på anden måde står med et stort ansvar i en kompleks situation, og som har brug for en sparringspartner der ikke er en del af det daglige ræs.

Har du brug for at blive bedre til at:

Så er mit tilbud om rådgivning det rigtige for dig.

Rammen for min rådgivning er det jeg kalder pragmatisk buddhisme, fordi det er min erfaring at den tilgang skaber bæredygtig forandring i menneskers liv. Du får samme indføring i meditation som i mine 12 ugers forløb – og mere end det: Jeg lærer dig at meditere, både de traditionelle former for meditation der foregår med lukkede øjne, og nogle mere uformelle teknikker der kan bruges løbende, også når du er under pres. Men min rådgivning er andet og mere end en indføring i meditation. Det er først og fremmest en træning i det man kan kalde praktisk visdom, herunder blandt andet resilience training og compassion training, altså træning i livsmod og medfølelse.

Hvert møde tager udgangspunkt i hvad der fylder for dig lige nu. Vores samtale er naturligvis fortrolig, og vi bruger den tid der skal til, for at du kan gå fra mødet med et nyt blik på dine udfordringer.

Jeg ser det som min opgave at fungere som en katalysator for din refleksion. Med et indimellem provokerende, men altid kærligt perspektiv hjælper jeg dig med at styrke den selvindsigt og sindsligevægt der er fundamentet for bæredygtig ledelse. For at kunne lede andre skal du have en særlig mental råstyrke og balance. Det jeg hjælper dig med.

Derfor handler det ikke om meditation alene, det handler om din generelle trivsel: din følelsesregulering, din søvn, din kost, din fysiske træning og din evne til at træffe de gode valg der skaber glæde og mening i dit liv

Det jeg tilbyder, er ikke et quick fix. Derfor anbefaler jeg et længere forløb. Jeg foreslår som udgangspunkt at vi mødes én gang om måneden hen over et halvt år. Hvert møde er en samtale uden bagkant – på dit kontor, hjemme hos dig eller hvor du ellers ønsker det. Derudover mødes vi online, fx på Zoom, en gang om måneden. Her følger vi op, og jeg kan guide dig i meditation hvis du ønsker det. Gennem hele forløbet står jeg til rådighed i telefonen hvis det pludselig brænder på. Prisen for det foreslåede forløb er 60.000 kr. plus moms og faktureres når vi går i gang.

Dit udbytte bliver blandt andet:

Skriv og bestil en uforpligtende samtale, så skræddersyer vi et særligt rådgivningsforløb der passer til dig. Prisen på forløbet afhænger af opgavens omfang og art.

Du kommer til at udvikle dig, ikke bare som leder, men som menneske. Det kræver både mod og udholdenhed. Men resultaterne er hele indsatsen værd.

Hvis den buddhistiske lære skal virke, skal den ikke bare dyrkes på en meditationspude, men også integreres konkret i den måde man lever sit liv på.