MEDITATION SOM EN DYBERE PRAKSIS

Hvad er pragmatisk buddhisme?

Da jeg i 2017 blev intenst optaget af den buddhistiske lære, var det lige fra begyndelsen det praktiske aspekt der interesserede mig. Det jeg søgte efter, var ikke noget at tro på, men noget at gøre – noget der virkede. Noget pragmatisk.

Meditation er ikke nok

I 2017 forsøgte jeg at meditere mig ud af problemerne. Senere fandt jeg ud af at meditation ikke er nok. Den udviklingsbane man slår ind på med en buddhistisk praksis, befinder sig jo ikke i et tomrum, men løber tværs gennem alle aspekter af ens liv. Hvis den buddhistiske lære skal virke, skal den ikke bare dyrkes på en meditationspude, men også integreres konkret i den måde man lever sit liv på. Det kan du læse mere om i e-bogen Pragmatisk buddhisme – de første skridt til en dybere praksis.

Buddhisme i praksis

Pragmatisk buddhisme er at bruge Buddhas lære i praksis. Med fokus på hvad der virker – her og nu, i de hektiske, omskiftelige og indimellem plagsomme liv vi lever i det 21. århundred. Målet er det samme som det var på Buddhas tid: at skabe mere frihed, balance, glæde og kærlighed – ”for alle følende væsener,” som det hedder i traditionen. Det udtryk kan jeg godt lide, for det peger på noget vigtigt: En egentlig buddhistisk praksis kan ikke være egoistisk.

Mere end mindfulness

Den vejledning jeg tilbyder, er ikke blot et par teknikker jeg har plukket ud af en gammel visdomstradition så du kan bruge dem til at ”optimere din performance”, ”øge dit fokus” eller ”reducere din stress”. Det kan alt sammen være glimrende delmål, og de buddhistiske teknikker kan hjælpe dig med at nå dem. Det er sådan mindfulness nogle gange bliver brugt. Som en slags desinficeret udgave af buddhistisk praksis: Renset for den etik der er en uadskillelig del af Buddhas lære. Men det er ikke nok at spørge sig selv hvad der virker. Man er også nødt til at spørge sig selv hvorfor man har en praksis.

Intensiv meditation er bevidsthedsudvidende og kan føre til lige så vilde oplevelser som psykedeliske stoffer.

Det kan fuldstændig forandre den måde du er i verden på – og den verden du er i. For i pragmatisk buddhisme handler det ikke kun om dig

Et helhedssyn

Jeg kan godt hjælpe dig med at nå nogle delmål. Men jeg insisterer på et helhedssyn. Samtidig med at du får hjælp til at mestre de vitterligt effektive teknikker til at opnå ro og fokus, får du derfor også hjælp til at reflektere:

Det handler ikke kun om dig

Hvis du fordyber dig i en pragmatisk buddhistisk praksis, får du en mulighed for at leve et liv med mere sindsligevægt – også når bølgerne går højt. Det kan fuldstændig forandre den måde du er i verden på – og den verden du er i. For i pragmatisk buddhisme handler det ikke kun om dig. Det handler ikke om ”selvoptimering” eller om at blive ”den bedste version af dig selv”. Det handler om at opnå fred og balance i sindet, ja. Men ikke kun for din egen skyld. Også for at du bedre kan bidrage til at der bliver fred og balance i dine omgivelser: i parforholdet og familien, på arbejdspladsen og i vennekredsen, i civilsamfundet og i sidste ende på den planet vi alle samme deler.

Det kan du læse mere om i e-bogen Pragmatisk buddhismede første skridt til en dybere praksis.

Og nej, du behøver ikke at være buddhist

Ligesom du ikke behøver at tro på hinduismens guder for at dyrke yoga, behøver du heller ikke tro på karma, nirvana eller reinkarnation for at have gavn af en buddhistisk praksis. Pragmatisk buddhisme er en nutidig vestlig form for buddhisme som ikke går op i gamle ritualer og ikke kræver blind tro på metafysiske ideer og principper, men som fastholder buddhismens grundlæggende livssyn (lidelsen findes, og den har nogle bestemte årsager) og praktiske tilgang (der er en vej ud af lidelsen, og vi skal hjælpe hinanden). Du kan derfor have en pragmatisk buddhistisk praksis uanset om du er kristen, muslim, jøde, hindu, ateist eller troende buddhist – eller som jeg: agnostiker.