MEDITATION SOM EN DYBERE PRAKSIS

Hemmeligheden bag god koncentration

Den basale åndedrætsmeditation, der for langt de fleste er indgangen til en meditationspraksis, bliver ofte beskrevet som en øvelse i koncentration. Men det ord er misvisende, og dét i en sådan grad at det risikerer at gøre det sværere at meditere end det behøver at være.

For jeg ved godt hvad der sker med mig, hvis nogen siger ”Koncentrer dig!” eller ”Fokuser!” Jeg kniber øjnene sammen, spænder læber og kæber, og måske ryger skuldrene også lidt op.

Jeg bliver kort sagt anspændt. Men den grundlæggende træning i at stabilisere opmærksomheden handler om det modsatte: afspænding, afslapning.

At kæmpe sig til fred

Hvad der bidrager yderligere til forvirringen, er at du faktisk godt kan komme et lille stykke af vejen med den anstrengte koncentration, det forcerede fokus. Når du mærker det lille fremskridt, anstrenger du dig måske yderligere for at blive endnu mere fokuseret. Og så støder du på overanstrengelsens grænse, og på frustration og udmattelse. Måske finder du nye kræfter og forsøger igen at kæmpe dig til fred. Måske opgiver du kampen på et tidspunkt. Men sådan behøver det ikke at være!

Hemmeligheden bag god koncentration er at det handler om at slappe af. Slappe af og være vågen, venlig og vedholdende. Din opmærksomhed vil uvægerlig stikke af – det er en del af processen. Og det første du skal gøre når det sker, er at slappe af. Slappe af, og øve dig i at have en venlig indstilling til dig selv og ”dine” distraktioner – som ikke er dine, men det utrænede sinds natur.

Lad opmærksomheden hvile

Når du har givet slip på den spontane anspændelse som distraktionen ofte medfører, skal du igen lade opmærksomheden hvile i åndedrættet. Nænsomt, uanstrengt. Lad afslapningen være en lige så vigtig del af din meditation som åndedrættet: Hver gang du opdager at noget i kroppen er anspændt, så slap af igen.

En krop og et sind der er fuldstændig afspændt, er det bedste fundament for et stabilt fokus. Det er en form for fokus der har en anden kvalitet end det anstrengte hyperfokus og dets tunnelsyn: Det afslappede fokus er mere åbent og mister aldrig forbindelsen til det rolige overblik, baggrundsopmærksomheden. Ud af den gennemgribende afslappelse vokser en opmærksomhedsmæssig stabilitet der er langt stærkere og mere bæredygtig end den anstrengte koncentration, det forcerede fokus.

Fra afslapning via stabilitet til klarhed

Hvis du – ud over vejrtrækningen og afslapningen – også løbende holder øje med at du ikke sidder og bliver døsig, vil du på et tidspunkt nå frem til en behagelig og helende sindstilstand: en lysvågen ro. En klarhed der vokser ud af den opmærksomhedsmæssige stabilitet – på et fundament af grundafslapning i krop og sind.

Og så kan det egentlige meditative arbejde begynde: Den indsigtsbefordrende udforskning af sindet.